Telefoonnummer:
0348-476830
Telefoonnummer: 0348-476830

Afspraak maken

Het spreekuur is alleen op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen. U kunt afspraken maken voor de dag zelf (als er nog ruimte is), of voor volgende dagen of weken. Ook kunt u een afspraak maken aan de balie. U kunt ook online een afspraak te maken voor niet spoedeisende vragen. Zie Welkom.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Per afspraak wordt 10 minuten geserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak.

Huisbezoek                                                                                                                                                         
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentenspreekuur
De assistentes kunnen u zonder tussenkomst van de huisarts helpen bij onder andere het aanstippen van wratten, vaccineren, bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het verbinden van kleine wonden.  Ook hiervoor moet u even een afspraak maken.Contact

Spoednummer 0348-476835
 

Huisartsenpraktijk Oude Ophuis en de Vries

Hofplein 6
3417 JN Montfoort
Telefoon:
0348-476830
Fax:
0348-476815
Bevallingenlijn: werkdagen overdag 0348-476837
buiten openingstijden van de praktijk 0348-412403
www.oudeophuisdevries.nl
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving

gezondheids­informatie

Reizen buitenland